• +48.609497117 ; +48.502079218
 • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
 • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
 • Aktualności

  Festiwal Nauki 2021

  W tym roku odbyła się już 25. edycja Festiwalu Nauki. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe, a każda wzięła udział w dwu spotkaniach.

  Młodsi dyskutowali na temat tego, do czego potrzebne jest prawo. Spotkali się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zajęciach przespacerowali się także do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej i ogrodów na dachu BUW. W klejonym dniu wzięli udział w lekcji poświęconej relacjom polsko-tureckim za czasów panowania Wazów. Te zajęcia obyły się w Archiwum Akt Dawnych, a lokalizacji pozwoliła na to, aby odwiedzić Pomnik Powstania Warszawskiego i Małego Powstańca.

  Starsi wybrali się w tym roku na Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, aby uczyć się rozpoznawać szkielety zwierząt. Na kolejne spotkanie pojechali do Instytutu Podstawowych Problemów Technicznych Polskiej Akademii Nauk, aby podyskutować na temat tego, czy technologia może być inteligentna.