• +48.609497117 ; +48.502079218
  • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
  • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
  • Aktualności

    Zebranie semestralne

    Zapraszamy Państwa na zebrania semestralne z wychowawcami klas. Rozpoczną się one w czwartek 17.01.2019 r. o godz. 18.30. W ich trakcie zostaną przekazane oceny śródroczne z przedmiotów oraz zachowania.