• +48.609497117 ; +48.502079218
 • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
 • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
 • Aktualności

  V Warszawski Konkurs „Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski!

  Gratulujemy laureatom V Warszawskiego Konkursu  „Tak żyć, jak żyłem, warto było…” Józef Piłsudski!

  Uczniowie naszych szkół zostali laureatami konkursu orgaznizowanego przez LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Warszawie dla szkół na terenie województwa mazowieckiego. W kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznano pracy Jakuba Wojtyry z klasy VI, który przygotował projekt znaczka upamiętniającego 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  W kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę otrzymał projekt banknotu przygotowany przez Marcina Trybuchowicza-Mojskiego z klasy II. Drugie miejsce przyznano Zofii Świstak z klasy II za kartkę pocztową upamiętniającą odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W projekcje uczennica wykorzystała zdjęcie rodzinnego pomnika Piłsudskich z Sulejówka. Laureatką konkursu jest także Marta Mazowiecka z klasy I, która otrzymała wyróżnienia za projekt kartki pocztowej.

  Honorowy patronat nad konkursem sprawowali m. in. Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Muzeum Niepodległości i Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs była także okazją, aby przypomnieć naszym uczniom, że to patroni naszej szkoły, czyli rodzina Moraczewskich, przyczynili się do tego, że Piłsudscy zamieszkali w Sulejówku i już zawsze nasze miasto będzie się kojarzyło Polakom z postacią Marszałka.

  Raz jeszcze serdecznie gratulujemy laureatom!