• +48.609497117 ; +48.502079218
 • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
 • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
 • Projekt edukacyjny „Lepsza Szkoła”

  Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

  logo_lepsza_szkolaProgramy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Sprawdzanie wiedzy uczniów odbywa się za pomocą specjalistycznych testów.


  Projekt ten składa się z:

  1. Wielkiego egzaminu – to narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego i matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
  2. Próbnego egzaminu ósmoklasisty sprawdzającego kompleksowe przygotowanie do egzaminu po klasie ósmej szkoły podstawowej.

  Standaryzowane testy (na wejście, do każdego działu podręczników oraz testy całoroczne) dają nauczycielom możliwość systematycznej i rzetelnej oceny postępów w nauce. Już od początku przyzwyczajają uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy.

  Na podstawie obu tych sprawdzianów nauczyciele mają możliwość stworzenia indywidualnych raportów, które:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

  Więcej na www.gwo.pl


  Potwierdzeniem udziału w ww. projekcie są wydane certyfikaty zamieszczone poniżej: