• +48.609497117 ; +48.502079218
  • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
  • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
  • Aktualności

    Zebranie 16 stycznia 2020 r.

    Zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami klas na zakończenie pierwszego semestru. Zebrania odbędą się w czwartek 16 stycznia 2020 r. o godz. 18.30. W ich trakcie zostaną przekazane Państwu oceny śródroczne z przedmiotów i zachowania.