• +48.609497117 ; +48.502079218
 • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
 • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
 • Kadra nauczycielska – GIMNAZJUM

  Nauczyciele w naszej szkole to wykwalifikowana kadra pedagogiczna. To osoby znane i cenione.
  Mogą je Państwo poznać w trakcie spotkań informacyjnych, dyżurów lub przeczytać informacje o nich umieszczone na stronie szkoły.

  mgr Anna Drężek – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Podyplomowych Studiów Przyrody. Od 34 lat nauczycielka geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 3 w Sulejówku i Prywatnych Szkołach im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Współtworzyła wraz z Barbarą Sobotą nowatorski program nauczania przyrody przez kilku nauczycieli. Jest autorką opinii o programach nauczania przyrody. W swojej karierze nauczycielskiej wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów geograficznych oraz Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego.

  Ukończyła szereg kursów doskonalących warsztat pracy nauczyciela i dyrektora. Do najważniejszych zalicza te, które były związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

  Napisała program i pozyskała środki unijne na realizację projektu Akademia Uczniowska.

  Jest pasjonatką dalekich podróży. Ma na swoim koncie wiele wypraw niemal do wszystkich krajów Europy oraz na Ural i nad Bajkał. Doświadczenia i wiedza zdobyte na tych wyprawach służą do prowadzenia ciekawych lekcji i organizowania wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla uczniów.

  Jest harcmistrzynią. Pełniła wiele funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego (m.in. komendanta 3 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych, zastępczyni komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP). Gdy była w harcerstwie pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji, co zaowocowało olbrzymim doświadczeniem w kierowaniu zespołami ludzi, realizowaniu zadań zespołowych i przewodzeniu uczniom.

  mgr Agnieszka Bemowska – ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu – Wydział Instrumentalny – harfa. W 2004 r. ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa.
  Od 2006 jest nauczycielem mianowanym.

  W 2008 r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel gry na harfie w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku. W tym samym czasie zaczęła pracę (nauczyciel muzyki i rytmiki) w klasach 0-3 w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie-Wesołej oraz w klasach 4-6 i gimnazjum w Prywatnych Szkołach im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku.

  Od wielu lat współpracuje z Teatrem Polskim i Teatrem Narodowym – udział w przedstawieniach.

  mgr Renata Drela – ukończyła Uniwersytet Warszawski, wydział filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Posiada tytuł egzaminatora międzynarodowego angielskiej organizacji LTE. Do tego egzaminu z sukcesami przygotowywała wielu studentów.

  Pracowała w Prywatnym Gimnazjum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku. Prowadziła projekt gimnazjalny, miała jedną finalistkę olimpiady z języka angielskiego, a jej uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych.

  Ceni literaturę amerykańską. Kocha sport i psy.

  mgr Elżbieta Fiedorowicz – ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie iberystyki na Wydziale Neofilologii oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami pracy, a także kurs metodyczno-pedagogiczny dla nauczycieli języka angielskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Signum”, kurs przygotowujący do egzaminu CPE w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kurs języka angielskiego w Stanton School w Londynie oraz kurs języka hiszpańskiego biznesu w Instytucie Cervantesa w Warszawie.

  Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy nauczyciela języka angielskiego i hiszpańskiego oraz piętnastoletnie w pracy tłumacza (tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego).

  Przez siedem lat pracowała w Prywatnych Szkołach im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej oraz nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Jej uczniowie brali liczny udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, w konkursach piosenki angielskiej i obcojęzycznej oraz przygotowywali się i przystępowali do egzaminów Cambridge YLE organizowanych przez British Council w Warszawie.

  Uważa, że najlepszym sposobem na doskonalenie znajomości języków obcych są podróże, stąd jeszcze jako studentka mieszkała przez ponad rok w Madrycie, a po podjęciu pracy zawodowej starała się w miarę możliwości zwiedzać różne kraje hispano i anglojęzyczne.

  W wolnym czasie czyta dużo książek (zwłaszcza w oryginale), lubi słuchać i tłumaczyć teksty piosenek z języka angielskiego i hiszpańskiego. Ulubieni wykonawcy to Peter Gabriel, Katie Melua, Tori Amos, Carlos Santana, Lenka i Manu Chao.

  mgr Małgorzata Jedlińska-Lesińska – w 2007 r. ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek filologia polska, specjalność nauczycielska.

  Kilka miesięcy przed obroną pracy magisterskiej rozpoczęła pracę w Prywatnych Szkołach im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku. W 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W tym samym roku została licencjonowanym przewodnikiem warszawskim. W celu szlifowania poprawności językowej w 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia – Redakcja Językowa Tekstu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy lata później otrzymała świadectwo Podyplomowych Studiów – Zarządzania Oświatą na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Brała udział wielu kursach i szkoleniach wzbogacających warsztat pracy nauczyciela. Za szczególnie ważne uznaje warsztaty: „Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i „Modelowa organizacja pomocy uczniom za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

  Razem z uczniami bierze corocznie udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, którego celem jest badanie efektywności nauczania języka polskiego. Systematyczny udział w badaniach (pisanie prac diagnozujących) zapoznaje uczniów z formą testów i przygotowuje do napisania egzaminu z języka polskiego w ósmej klasie szkoły podstawowej i trzeciej klasie gimnazjum.

  Uwielbia czytać i podróżować po Polsce. Szczególną miłością darzy Karkonosze i Beskidy.

  mgr Grzegorz Fijałkowski

  mgr Barbara Sobota – nauczyciele dyplomowany z 20-letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie biologii specjalność nauczycielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) oraz studia podyplomowe w zakresie Nauczania Przyrody na Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sulejówku, a przez 12 lat pracowała w Prywatnych Szkołach im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich.

  Rokrocznie realizuje przedsięwzięcie dotyczące Międzynarodowej Akcji „Pola Nadziei”.

  Prowadzi działalność ekologiczną na terenie szkoły i miasta.

  Przygotowuje swoich uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, w których zajmują czołowe lokaty.

  W roku 2011 jej uczeń został laureatem konkursu kuratoryjnego z przyrody, który upoważnia do zwolnienia z pisania sprawdzianu po klasie szóstej, jak do tej pory jest to jedyny uczeń w mieście na poziomie szkół podstawowych, który zdobył tytuł laureata konkursu kuratoryjnego.

  02.06.2011 r. otrzymała podziękowanie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika za przygotowanie wyżej wymienionego ucznia do konkursu kuratoryjnego, a w październiku 2012 r. odebrała podziękowania od Burmistrza Miasta Sulejówka Arkadiusza Śliwy za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach szkolnych konkursów ekologicznych.

  mgr Halina Zagańczyk – nauczyciel dyplomowany, egzaminator. Tytuł magistra politologii obroniła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe dla nauczycieli: wiedza o społeczeństwie – na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; historia – w Collegium Civitas; historia najnowsza – w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie; edukacja dla bezpieczeństwa – we Wszechnicy Polskiej.

  Ukończyła liczne kursy wzbogacające warsztat pracy nauczyciela: drama, prowadzenie teatrów szkolnych, pomiar dydaktyczny, praca ze źródłami, zadania i odpowiedzialność nauczycieli w zakresie bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, ewaluacja wewnątrzszkolna, kierownik wycieczek, warsztaty przedmiotowo-metodyczne, technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej;
  W trakcie pracy przygotowywała uczniów do kuratoryjnych konkurów przedmiotowych. Dziewięcioro zostało laureatami konkursu historycznego.

  W latach 2000- 2010 brała udział w zajęciach dla uczniów w Muzeum Pałacu w Wilanowie „Wilanów znany nieznajomy” uwieńczonych wieloma nagrodami dla uczniów.
  Współpracowała przy programie edukacyjnym „Życie domowe w XIX wieku” wspólnie z Muzeum Farmacji i Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.

  Brała udział w konkursie „Na Wspólnej Ziemi” organizowanym przez Fundację Shalom – nagroda Prezydenta Warszawy za małą monografię losów żydowskiej ludności Miłosny i Okuniewa w połowie XX w.
  Zainteresowania: kobieca poezja, dobra literatura (pamiętniki, obyczajowa, fantastyka szeroko rozumiana, historia), nałogowa czytelniczka prasy politycznej, gospodarczej, socjologicznej, ogrodniczej, ogrodnictwo – szczególnie ogrody Dalekiego Wschodu i bonsai, moda na przestrzeni dziejów, malarstwo (do impresjonizmu), zajęcia manualne, np.: szydełkowanie, robótki na drutach, hafty, malowanie, krawiectwo, podróże, zbieranie przewodników i pocztówek.