• +48.609497117 ; +48.502079218
 • prywatneszkoly@rodzinymoraczewskich.edu.pl
 • Al. Marszałka J. Piłsudskiego 81, Sulejówek
 • Aktualności

  Rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

  Na zaproszenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w rocznicę utworzenia „Żegoty”.  W Referacie Dziecięcym organizacji pracowała Irena Sendlerowa, której kończący się rok jest poświęcony. To ona uratowała z getta sześciomiesięczną Elżunię. Nasi uczniowie mogli się spotkać z ocalała z Holokausty Elżbietą Ficowską.

  Spotkanie poprzedził wykład na temat historii Rady Pomocy Żydom „Żegota”, ze szczególnym uwzględnieniem działalności jej Referatu Dziecięcego, który wygłosił prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN. 

  Uczniowie mogli również obejrzeć film dokumentalny pt „Łyżeczka życia”, który przedstawiał losy Elżbiety Ficowskiej, a także prezentował sylwetkę Ireny Sendlerowej.

  Na zakończenie spotkania uczestniczyliśmy w złożeniu kwiatów przed pomnikiem „Żegoty”.

  Rada Pomocy Żydom „Żegota”

  Została powołana 4 grudnia 1942 roku. Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. „Żegota” była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji. Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym kilkaset dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.